26.7.11

αίθουσα αναμονής

                               με το εισιτήριο στο χέρι
                               συσκευασμένοι σε αποσκευές
                               τουρίστες ταξιδεύουν
                               πάντα στην ίδια θέση
                               για λίγες μέρες
                               για μια στιγμή
                               πέρα μακριά
                               με κάθε δυνατό τρόπο
                               απαλλαγμένοι από το βάρος τους.
                                                                                                     (via)