21.11.11

σιγά μην την ακούσειπαρά τις βαρυσήμαντες λέξεις,
προσπαθούσε μάταια να κατανοήσει
γιατί η τελική πραγματικότητα παρέμεινε αδιατάραχα η ίδια.