19.12.11

ώριμα


θαύμα! φέτος γεννήθηκε κορίτσι. για πες το πάλι εκείνο το τραγούδι, πώς το λες;
τις είδα που΄καναν τα μάγια. νύχτα. φεγγάρι ήτανε. δεν έβλεπα άστρα, ούτε όνειρα. μονάχα αυτές που δένανε και λύνανε. εκτός κι αν δεν υπήρχαν μάγια.