13.1.12

κόκκινη γραμμή δεμένη

                                          την είδε σαν κουκκίδα
                                          στο κάτω μέρος
                                          να μαυρίζει.