11.2.12

δύο

     την ώρα που τα δάκτυλα

     έσμιγαν με τους δείκτες

     ελλείψει ενός λεπτού

     δεν συναντήθηκαν ποτέ