3.2.13

απώλειες

στη σκάλα
αποκοιμιέται
μια σκιά

κάποιου θα του΄πεσε

μπορεί
και να της λείπει
στον καθρέφτη
το πρωί
καθώς βάφει
τα μάτια