5.9.13

γκριζοχάραμα

          όσοι επιθυμούμε να υποταχθούμε στις αρχές του                           καπιταλισμού πρέπει να δεχτούμε να ζούμε απομονωμένοι
          η απομόνωση είναι αναγκαία συνθήκη για τη χειραγώγηση 
          απομονωμένοι απέχουμε πολύ από το να φανταστούμε τους                   εαυτούς μας σε μια διαφορετική πραγματικότητα 
          κι επομένως να αρχίσουμε να αμφισβητούμε το σύστημα