18.12.13

ραντεβού στο λιμάνι

χίλιες ακτίνες στην κοιλιά σου    θάλασσα ανοιχτή    θα χάσεις για πολύ καιρό την ακτή  από  τα  μάτια  σου     μέχρι  να ανακαλύψεις  άλλη