22.1.16

μπορντοροδοκόκκινη μπουχάρα

«Η ανάποδη όψη της αλήθειας», 
του είπα  «είναι η πιο αληθινή, 
δες όσους υφαίνουν χαλιά στην αγορά 
και πρόσεξε την ανάποδη όψη»
Σηνέμ Σαερανταμούκ