14.7.16

ειδοποίηση ανακατεύθυνσης


το σύμπαν δεν έχει κέντρο ούτε άκρες-η πραγματικότητα είναι αυθαίρετη