2.8.09

εις υγείαν

Ένας σοφός ραβίνος κάποτε είχε πει:
Τι έκανε την κότα;
Απάντηση: το αυγό.
Και το αυγό;
Απάντηση: η κότα.

Που θέλει να πει:
Οι σχέσεις κάνουν τους ανθρώπους, αλλά ο άνθρωπος κάνει τις σχέσεις.
Ο άνθρωπος είναι ταυτόχρονα υποκείμενο και αντικείμενο.