12.7.10

άδεια κρέμεται
απ΄το τσιγκέλι τ΄ουρανού
η μέρα

απουσία στάζει.