26.7.10

γκρίζα στου φωτεινού μας μέλλοντος τοπία ανακωχής

aka θέμα έκθεσης για εισαγωγικές.
Henry Dieckmann, Hafen-Schenke, 1972, Altonaer Museum in Hamburg
Ώριμον τέκνον της πατρίδος,
"μη δυνάμενο να ανταπεξέλθη εις τας πολυπλόκους και λίαν ραδιούργους κοινωνικάς συνθήκας"
[γεγονός το οποίο εσημάδεψε την μετέπειτα ζωή του],
με "συμμετοχή στα κοινά" όργια κραιπάλης, μέθης και ερωτικού παροξυσμού,
διαταράσσει άνευ λόγου τον ύπνο σας.

Το μέλλον είναι ήδη ημιθανές.
Υγιαίνετε!