2.5.11

το νυφικό φορούσε τη νύφη με τη "σωστή" σε μήκος ουρά