13.5.11

γυάλινο

βρέχει
δεν είναι αυτό νερό
πες το
λουλούδι είναι
στα χέρια όλων
βάζο που σπάει κατά λάθος
ας το
να πέσει η εξουσία
κάθε φορά
που κάποιος γίνεται κομμάτια