8.6.11

εύκολα όλα και χαρούμενα              μεταμοντέρνα και light
(στο σκύλο μου)
(via)