21.6.11

χρώματα της ερήμου

κι ο κάθε κόκκος άμμου ψιθύριζε στον διπλανό του:
                                  μόνο το ναυάγιο σαλεύει
                                                  ░░░